Architektura | Design | Budownictwo
Szukaj:
 
 

Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie (COI)

Architekci i projekty, biura projektowe i ich dzieła

2010-12-23  Autor: Jarosław Krupa   Źródło: Konsorcjum Claudio Nardi - Leonardo Maria Proli   Kategoria: Projekty i realizacje

Projektowany obiekt stanowi budynek użyteczności publicznej o funkcji biurowej, pełniący rolę Centrum Obsługi Inwestora, który stanie się siedzibą Wydziałów i Biur Urzędu Miasta Krakowa uczestniczących w szeroko pojętym procesie inwestycyjnym.

Nazwa projektu: Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie (COI)

Nazwa projektu: Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie (COI)

Lokalizacja: Kraków, ul. Centralna

Inwestor: Gmina Miejska Kraków

Konkurs: 2008 – I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Obsługi Inwestora w  Krakowie

Termin realizacji: 2012

Generalny projektant: Claudio Nardi Architetto

Autor: Claudio Nardi

Współpraca autorska: Inga Olszańska, Michał Gnoiński, Justyna Kolarz, Jarosław Krupa, Mariusz Pasieczny

Koordynacja branżowa: Niras Polska Sp. z o.o.

Podstawowe parametry techniczne:
Powierzchnia terenu: 19 700m2
Powierzchnia zabudowy: 5 900m2
Kubatura brutto: 170 000m3

Materiały od projektanta (po kliknięciu powiększenie): 

Opis ogólny:

Projektowany obiekt stanowi budynek użyteczności publicznej o funkcji biurowej, pełniący rolę Centrum Obsługi Inwestora, który stanie się siedzibą Wydziałów i Biur Urzędu Miasta Krakowa uczestniczących w szeroko pojętym procesie inwestycyjnym. W projektowanym budynku zostały umieszczone biura wydziałów: Architektury i Urbanistyki, Geodezji, Infrastruktury Miasta, Kształtowania Środowiska, Planowania Przestrzennego, Skarbu Miasta, Strategii i Rozwoju oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa nadzorujących w/w wydziały i biura.
Budynek przeznaczony głównie na funkcje biurowe posiada również funkcje uzupełniające na poziomie parteru i pierwszego piętra oraz dwukondygnacyjny garaż podziemny i jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na archiwa, magazyny i pomieszczenia techniczne.
Kondygnacje nadziemne rozdzielają się na czterokondygnacyjny segment A i pięciokondygnacyjny segment B połączone na poziomie parteru wewnętrznym zakrytym pasażem.
Zabudowa kubaturowa zajmuje mniej niż 30 % całej powierzchni działki, nie tracąc przy tym na swojej funkcjonalności. Zagospodarowanie terenu przewiduje zachowanie istniejących przestrzeni zielonych w prawie 30% oraz częściowo istniejącego drzewostanu.
Obszar przeznaczony dla nowego obiektu, ma kształt przewróconej litery L, od strony południa i wschodu graniczy z ulicą Centralną a od północy z zespołem budynków mieszkalnych i usługowych oraz ulicą Kamionka.

FORMA PRZESTRZENNA
Forma przestrzenna nowego założenia jest wynikiem starań stworzenia nowoczesnego, charakterystycznego obiektu, dobrze przystosowanego do pełnienia swojej publicznej roli, otwartej i dostępnej dla wszystkich mieszkańców miasta. Zastana w miejscu realizacji projektu wyrazista forma zabudowań a także konieczność zaprojektowania obiektu współistniejącego z obecnym na terenie inwestycji drzewostanem stanowiły punkt wyjścia dla formy architektonicznej nowego obiektu, któremu nadano współczesny wyraz architektoniczny w zakresie formy i rozwiązań funkcjonalnych.
Budynek ma formę podłużną z trzykondygnacyjną częścią podziemną i częścią nadziemną złożoną z różnej wysokości brył, rozdzielających się na poziomie pierwszego piętra, mają one kształt równoległych geometrycznie różnorodnych segmentów. Czterokondygnacyjny segment położony od strony południowej wzdłuż ulicy Centralnej, zwany częścią A, jest połączony z równoległym pięciokondygnacyjnym segmentem od strony północnej, częścią B, za pomocą przełączek na poziomie pierwszego i drugiego piętra. Obie części budynku mają wspólną kondygnację parterową wypełnioną naturalnym światłem. Od wschodniej strony rozchylenie segmentów budynku  tworzy w sposób naturalny główne wejście do Centrum.
Na poziomie parteru, wzdłuż całego obwodu budynku, zostało zaprojektowane przeszklenie ze szkła extra białego w systemie strukturalnym nadając bryle efekt, jakby pozostające powyżej pietra były zawieszone w powietrzu. Wszystkie funkcje założone na poziomie parteru połączone zostały obszernym ciągiem komunikacyjnym, przekrytym przeszklonym zadaszeniem, któremu naturalne oświetlenie nadaje oryginalny charakter wewnętrznej uliczki.
Elewacja frontowa od ul. Centralnej kryje się za szpalerem istniejących drzew. Elewacja południowego segmentu budynku, części A, wysokiego na 15,50 m, jest przewidziana jako fasada szklana w części zabarwiona od wewnętrznej strony na kolor biały.
W tej części kompleksu architektonicznego szkło, jest głównym bohaterem , pozostaje obecne również na całej rozciągłości pozostałych fasad, zmieniając w niektórych istotnych punktach jedynie swoja barwę i stopień przeźroczystości dla podkreślenia charakteru budynku.
W pasach okiennych na poszczególnych kondygnacjach doświetlających biura mieszczące się wewnątrz, zostało zastosowane szkło z białym delikatnym nadrukiem dla zachowania efektu półprzezroczystości. Fasada pozwala przeniknąć maksymalnej ilości światła naturalnego do wnętrza budynku, z zewnątrz natomiast jawi się jako błyszcząca, świetlista powierzchnia, stając się tłem i scenografią dla istniejącego, imponującego szpaleru drzew, oddzielającego budynek od ulicy Centralnej. Część elewacji, za która znajdują się sale konferencyjne jest pokryta powłoką w kolorze czarnym.
Segment przy północnej granicy działki, część B, jest wysoki na 20,0 m. Wysokość budynku związana jest m in. z jego usytuowaniem na drugim planie w ujęciu od ulicy, tak, że zdaje się on być kulisami dla równoległej części A. Taki zabieg powoduje natychmiastowe wrażenie wydłużenia kompleksu architektonicznego. Ta część budynku pokryta jest panelami o złotym połysku ze stali nierdzewnej. Fasada ta stanie się pełna miedzianych, mieniących się i żywych refleksów. Myśląc więc o późniejszym życiu budynku wyobrażamy sobie czerwonawy refleks ścian prześlizgujący się po bieli szklanych tafli fasady sąsiadującej; jego odblask w świetle lata, tworzący kontrast z zielenią drzew czy swobodne zatapianie się w różnorodne, wibrujące odcienie jesiennych liści czy wreszcie magiczne wynurzanie się z bieli śniegu.
W wielu miejscach elewacja otwiera swoje pokrycie by rozświetlić i napełnić wnętrze światłem naturalnym. Odbywa się to przy użyciu prostokątnych i różniących się wielkością podziałów, umieszczonych w zmiennym i nieregularnym układzie. Krótszy bok elewacji północnej części B od strony ulicy Kamionka jest w całości przeszklony i pokryty od zewnątrz siatką elewacyjną. Część B o nieregularnej podłużnej formie ma charakterystyczny przekrój pionowy, w którym okładzina elewacyjna rozszerza się na poziomie trzeciej kondygnacji i zawęża się ku środkowi na ostatnim piętrze, powodując w ten sposób redukcje optyczną realnej wysokości budynku. Płaszczyzna wspomnianej elewacji jest odchylona od pionu o maksymalnie 7.5°.
Segment „A” oddzielony jest od segmentu „B” obszerną i wyraźnie zaznaczoną, wspólną dla obu obiektów częścią publiczną, wewnętrzną uliczką mieszczącą ogród, wypełnioną światłem naturalnym, wzdłuż której zostały zgromadzone najważniejsze dla tej części budynku funkcje

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Obiekt został zaprojektowany jako budynek o przeważającej funkcji biurowej przeznaczonej dla wydziałów Architektury i Urbanistyki, Geodezji, Infrastruktury Miasta, Kształtowania Środowiska, Planowania Przestrzennego, Skarbu Miasta, Strategii i Rozwoju oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa. Na poziomie parteru zostały umieszczone dodatkowe funkcje usługowe takie jak placówka bankowa, punkt ksero, bufet z zapleczem, centrum monitoringu, posterunek Straży Miejskiej oraz rozdzielnia poczty. Na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze części A został przewidziany również zespół sal konferencyjnych wraz z zapleczem. Na poziomie -1 zostały zlokalizowane pomieszczenia archiwów i magazynów dla w/w Wydziałów. Poziomy -2 i -3 mają funkcje garażu podziemnego.
Główne wejście do budynku położone od wschodniej strony ul. Centralnej wprowadza do przestronnego i otwartego hallu znajdującego się na parterze budynku, w którym zostały zlokalizowane ogólnodostępne funkcje obsługi mieszkańców. Ta ”przekryta ulica” łącząca rożne funkcje, pokryta jest zadaszony szklanym stropem, dzięki któremu otwarta przestrzeń parteru wypełniona jest światłem naturalnym, a obecność zieleni we wnętrzu nadaje budynkowi przyjazny charakter. Ten główny trakt komunikacyjny otwiera się na takie pomieszczenia jak informacja, dzienniki podawcze wszystkich wydziałów, poczekalnie, kasy, oraz pomieszczenia przyjmowania stron, punkty usługowe, małe sale konferencyjne, bufet zwrócony na zieloną przestrzeń znajdującą się na tyłach obiektu, portiernię z centrum monitoringu, pomieszczenie administratora obiektu, punkt ksero, rozdzielnie poczty. Centralna część została zaprojektowaba w formie wewnętrznych dziedzińców z zielenią, otwartych od góry, tak, iż umożliwiony jest dostęp do światła dziennego z poziomu parteru. Na parterze znajduje się również część biur wydziałów Architektury i Urbanistyki, Geodezji i Biura Planowania Przestrzennego.
Duża sala konferencyjna, przewidziana na 300 miejsc, została umieszczona na poziomie +1 części A z rozwinięciem na poziom +2, zblokowana z zespołem trzech mniejszych sal konferencyjnych znajdujących się na parterze. Sala konferencyjna została zaprojektowana z możliwością wejścia do niej z obu poziomów za pośrednictwem przeszklonych przełączek.
Komunikacja pionowa łączy archiwum położone na poziomie -1 z wydziałem Geodezji rozlokowanym  na poziomach 0, +1, +2 i +3. W części A na poziomie +1, +2 i +3 znajdują się połączone pionowo pomieszczenia Biura Planowania Przestrzennego. W tej części budynku, na poziomie +3, znajduje się również Biuro Infrastruktury Miasta.
W części B na poziomach 0, +1, +2 umieszczony został wydział Architektury i Urbanistyki. W tej samej części na poziomie +1 znajduje się serwerownia wraz z pomieszczeniem dla informatyków, na poziomie +2 ulokowane zostały wydziały Kształtowania Środowiska oraz Skarbu Miasta. Natomiast na poziomie +3 znajdują się biura Skarbu Miasta. Na ostatnim poziomie (+4) został ulokowany wydział Strategii i Rozwoju oraz biura Zastępców Prezydenta.
Część A, na poziomach +1 i +2, jest połączona z częścią B szklanymi przełączkami.
W garażu podziemnym na kondygnacjach -3 i -2 zostały zlokalizowane 372 miejsca postojowe oraz pomieszczenia techniczne.
Na poziomie -1, zostały przewidziane wydzielone i zabezpieczone na wypadek fali powodziowej archiwa wydziału Geodezji oraz archiwum danych elektronicznych. Na tym poziomie znajdują się również magazyny przeznaczone dla pozostałych wydziałów oraz pomieszczenia techniczne.
Komunikacja pionowa w budynku odbywa się poprzez 9 klatek schodowych oraz 8 wind osobowych przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze w pobliżu klatek schodowych zostały rozmieszczone węzły sanitarne.

KONSTRUKCJA
Budynek zaprojektowano na nieregularnym rzucie zbliżonym do „położonej litery C”, w zależności od użytkowego obciążenia, oraz rozpiętości podpór w przeważającej części, jako układ płytowo – słupowy. Siatka modularna wzdłuż dłuższego boku budynku jest dość regularna i wynosi 9,9m, natomiast wzdłuż krótszego boku siatka ulega bardzo dużemu zróżnicowaniu i waha się w zakresie 4,65÷9,50m. Siatka modularna została narzucona wymogami architektonicznymi wynikającymi z kompromisu pomiędzy układem funkcjonalnym biur w kondygnacjach naziemnych, a bardzo zróżnicowaną geometrią budynku w części nadziemnej, oraz układem funkcjonalnym parkingu w części podziemnej budynku.

Wasze opinie


Dodaj komentarz:

Treść komentarza: Podpis:

captcha

Przepisz kod:


Jak wstawić obrazek lub link do komentarza?
Drogi Czytelniku W-A.pl - w komentarzach w W-A.pl możesz wstawić zarówno linki jak i obrazki z zewnętrznych serwerów.
Aby wstawić aktywny link wpisz przed nim znaki [www], a po nim [/www] np. [www]www.w-a.pl[/www]
Aby wstawić obrazek wpisz przed jego adresem znaki [img], a po nim [/img] np. [img]www.w-a.pl/obrazek.jpg[/img]
UWAGA: Szerokość "cytowanych" obrazków może wynosić maksymalnie 570 pikseli. Wszystkie większe formaty nie będą wyświetlane.
W razie pytań i problemów piszcie do nas portal(at)w-a.pl

Redakcja W-A.pl nie odpowiada za treść opinii wyrażanych przez internautów piszących na stronach W-A.pl

Projekty i realizacje

Dom pracy twórczej Wyjątkowe biura w historycznej willi w Zurychu

2021-10-11

Założona przez światowej sławy scenografa pracownia Boris Kudlička with Partners przekształciła ponad stuletnią… »

Scandale Royal Resto & Vodka House

2021-09-22

Scandale Royal Resto & Vodka House to miejsce, w którym z dbałością o każdy szczegół… »

Apartament Botanica – przyjazna przestrzeń z wyjątkowymi sufitami.

2021-05-20

Stęsknieni lata, wakacji, szumu morza i ciepłego piasku plaży, zabieramy Państwa do Gdańska do Apartamentu… »

 

 
 
Copyright by W-A.pl 2002 - 2023 W-A.pl Projekt i wykonanie .apeiro