KONKURS 'INSPIRACJE W PRZESTRZENI'

Patronat Medialny Portalu W-A.pl

25-11-2014  Autor: Sylwia Kostrzewska   Źródło: www.abrys.pl   Kategoria: Patronaty

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu 'Inspiracje w przestrzeni', której tematem jest ogród przedszkolny. Tradycyjnie konkurs podzielono na dwie kategorie: projekt zrealizowany oraz projekt koncepcyjny. W każdej z nich będą nagradzani profesjonaliści oraz debiutanci. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja takich rozwiązań architektonicznych, które będą kształtować wysoką jakość przestrzeni publicznej oraz podnosić świadomość społeczną i ekologiczną w kształtowaniu zielonych terenów miejskich.

IDEA KONKURSU

Temat tegorocznej edycji to temat trudny i bardzo ważny, gdyż z założenia ma on służyć najmłodszym. Ogród przedszkolny jest przecież najbliższym środowiskiem przyrodniczym dla dziecka, spełnia zarówno funkcję poznawczą, estetyczną jak i rekreacyjną. Przeprowadzane w ogrodzie zajęcia mają pozytywny wpływ na sferę emocjonalną i zaspokajają potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym. Oprócz zabawy dzieci uczą się obcowania z przyrodą, a przemiany które w niej zachodzą, obserwują w swoim najbliższym otoczeniu. To także miejsce, gdzie mogą hodować rośliny, uprawiać ogródek warzywny, obserwować i karmić ptaki; uczą się odpowiedzialności i pracy w zespole. Dlatego bardzo istotnymi kryteriami oceny będą bezpieczeństwo oraz funkcja edukacyjna. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2015 roku!


DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się studenci i absolwenci kierunków związanych z architekturą krajobrazu, architekci, urbaniści, szkoły, instytucje realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także pracownie realizujące tego typu projekty.


JAK ZGŁASZAĆ PRACE?

Aby wziąć udział w naszym Konkursie wystarczy przesłać zgłoszenie do redakcji „Zieleni Miejskiej”. W przypadku kategorii „projekt zrealizowany” można zgłaszać projekty ukończone najpóźniej do  31 grudnia 2014 r.  Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy, od 5 do 10 zdjęć ukazujących zagospodarowaną przestrzeń przed i po, krótki opis charakteryzujący projekt oraz dokumentację lub ilustrację przedsięwzięcia sprzed realizacji. Pamiętajmy żeby wnioski konkursowe były kompletne.

W tym roku zmieniliśmy trochę formułę kategorii „projekt koncepcyjny”. Nawiązaliśmy współpracę z Przedszkolem Integracyjnym nr 91 „Bajka” w Poznaniu. Celem tej kategorii jest więc uzyskanie koncepcji zagospodarowania ogrodu przy konkretnym, wskazanym wyżej przedszkolu. Projekt powinien nawiązywać do istniejących obiektów małej architektury. Materiały potrzebnie do opracowania tej koncepcji są do użytku uczestników. Zgłoszenie projektów koncepcyjnych powinno zawierać formularz zgłoszeniowy, projekt w formie rysunkowej zawierający rzut i wizualizację, krótki opis projektu oraz szacunkowy koszt realizacji. Warto też poinformować, że podjęliśmy próby pozyskania środków na zrealizowanie zwycięskiego projektu. Istnieje więc szansa, że zwycięski projekt zostanie zrealizowany.


TERMINARZ KONKURSU

Składanie projektów – do 31 stycznia 2015 roku.

Ocena formalna zgłoszeń przez organizatora – do 6 lutego 2015 roku.

Ocena merytoryczna przez Kapitułę Konkursu – do 17 lutego 2015 roku.

Finał konkursu połączony z ceremonią wręczenia nagród laureatom –

koniec lutego 2015 roku, Targi Ogrodnictwa i Architektury, podczas seminarium „Miejska Sztuka Ogrodowa”.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/inspiracje-w-przestrzeni. Zachęcamy także do śledzenia nas na portalu Facebook fb.com/KonkursIWP.


Sylwia Kostrzewska

 
 
Copyright by W-A.pl 2007, e-mail: admin@w-a.pl      W-A.pl      www.wydział-architektury.com