Modernizacja budynku Rotundy i jej otoczenia

Informacja Prasowa

03-07-2013  Autor: [KK]   Źródło: www.architizer.com   Kategoria: Konkursy, nagrody

PKO Bank Polski we współpracy z firmą DuPont, Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polish Green Building Council i portalem Architizer.com ogłasza międzynarodowy konkurs architektoniczny na koncepcję modernizacji budynku warszawskiej Rotundy i stworzenie wokół budynku atrakcyjnego terenu publicznego, który stanie się dynamicznym miejscem spotkań i soczewką ogniskującą życie miasta.

Rotunda jest istotnym elementem założenia zespołu architektoniczno-urbanistycznego zrealizowanego w latach 1962-1969, wg projektu Zbigniewa Karpińskiego z zespołem. Projekt realizacyjny był kontynuacją pracy nagrodzonej w konkursie architektonicznym w 1958 roku. Od tego czasu w Rotundzie znajduje się oddział PKO Banku Polskiego, największego banku w Europie Centralnej.

Zmodernizowana Rotunda powinna zachować niepowtarzalną atmosferę odzwierciedlającą jej "pomnikowy" charakter. Projekty będą oceniane na podstawie jakości rozwiązań, ich relacji z otoczeniem i dbałości o detale.


Misja

Głównym celem konkursu jest modernizacja budynku Rotunda, a jednocześnie stworzenie przyciągającej ludzi przestrzeni publicznej.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie c zaproponować sposoby modernizacji budynku przy zachowaniujego tradycyjny kształt i charakter jako punktu przyciągającego uwagę w centrum Warszawy. Główny nacisk kładzie się na zintegrowanie budynku z otaczającą ją tkanką miejską, a także opracowanie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań projektowych przenoszących historyczną wartość budynku w XXI wiek.

Oprócz zachowania charakterystycznych cech budynku, planuje się uzyskanie certyfikacji w dwóch z trzech wybranych systemów oceny zrównoważonego budownictwa tj.: LEED, BREEAM lub DGNB.


Ciąg dalszy w portalu www.architizer.com

 
 
Copyright by W-A.pl 2007, e-mail: admin@w-a.pl      W-A.pl      www.wydział-architektury.com