MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA ARCHITEKTÓW I STUDENTÓW - Domy Przysłupowe

Informacja Prasowa

11-07-2012  Autor: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu   Źródło: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu   Kategoria: Konkursy, nagrody

SARP O/Wrocław, działając na zlecenie zgorzeleckiego Stowarzyszenia Dom Kołodzieja oraz we współpracy z Organizatorem po stronie niemieckiej - Stowarzyszeniem Verein f.d. Qualitätsmarke Fachring Umgebidenhaus, informuje o ogłoszeniu międzynarodowego Konkursu na "Opracowanie koncepcji modelu domu jednorodzinnego o cechach architektury regionalnej Krainy Domów Przysłupowych".

Konkurs, organizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, jest Konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, adresowanym do 2 grup Uczestników: architektów i studentów. Ze względu na międzynarodowy charakter Konkursu, jest on prowadzony w języku angielskim i w tym języku powinny być sporządzone informacje na planszach, opis techniczny oraz zestawienia powierzchni.

Zasadniczym zadaniem stawianym przed Uczestnikami jest wykreowanie współczesnej wizji domu jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Krainy Domów Przysłupowych.

Kraina Domów Przysłupowych to rejon historycznych Łużyc o bogatej tradycji i kulturze. Wykształcona na tym terenie tradycja budowy tzw. domów przysłupowych została zarzucona po 1945 r. na terenie Czech i Polski, a w Niemczech jest sporadycznie kontynuowana przez miejscowe firmy budowlane. Obecnie, zwłaszcza na terenie Polski, brak wzorców
budowy domów odpowiadających tak bogatym tradycjom. Istnieje zatem pilna potrzeba reaktywowania tych wzorców w zgodzie z wielowiekową tradycją, z uwzględnieniem nowoczesnych technik budowlanych i współczesnego poziomu życia.

Podstawowym celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji domu jednorodzinnego wraz z dyspozycją zagospodarowania działki. Celem Konkursu jest także propagowanie wzorców architektury o wysokiej jakości, poprzez stworzenie szerokiego wachlarza przykładów współczesnej wizji architektury przysłupowej. Celem Konkursu jest też uzyskanie
dyspozycji funkcjonalnej domu odpowiadającego potrzebom rodziny 2+2 - zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i użytkowym, a także wskazania, jakie budynki towarzyszące mogą być zrealizowane wraz z domem mieszkalnym.

Dokumentu konkursowe wraz z załącznikami oraz szczegółowymi wytycznymi historycznymi i konserwatorskimi dostępne są na stronie Zamawiającego (www.nowedomyprzyslupowe.pl) oraz Organizatora (www.wroclaw.sarp.org.pl).

Regulamin studenci > > >

Regulamin architekci > > >

 
 
Copyright by W-A.pl 2007, e-mail: admin@w-a.pl      W-A.pl      www.wydział-architektury.com