VI edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego

KONKURS O NAGRODĘ im. MACIEJA NOWICKIEGO

13-12-2011  Autor: [KK]   Źródło: Architektura & Biznes   Kategoria: Konkursy, nagrody

Konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego jest ogłaszany przez firmę RAM na łamach wydawanego przez nią miesięcznika „Architektura & Biznes” już po raz szósty.

Tym razem, tak jak w poprzednich pięciu edycjach, chcemy zwrócić uwagę polskich architektów na to, jak ważna dla rozwoju architektury jest innowacyjność. Będziemy promować takie projekty, w których szczególny nacisk położony jest na innowację, a jednocześnie takie, które kształtują przestrzeń o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. Chcemy też, by innowacje w architekturze były wdrażane w trosce o jej najwyższą jakość wykonawczą i estetyczną oraz dbałość o środowisko naturalne i potrzeby użytkownika.

Rozstrzygnięcie konkursu, przy udziale jurorów zaproszonych przez redakcję miesięcznika „Architektura & Biznes” odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2012.

Termin składania prac: 13 STYCZNIA 2012 ROKU

Temat konkursu: ARCHITEKTURA ULICY

Ulice konstytuują i komponują miasto, stanowią jego układ przestrzenno-funkcjonalny i tworzą, wraz z placami i parkami, przestrzeń publiczną miasta. Budynki otaczające przestrzeń publiczną wpisują się w geometrię miasta tworzoną przez układ ulic. Rolą architekta jest wkomponowanie budynku w kontekst ulicy, bądź przy jego braku tworzenie go na nowo, poprzez rozwiązania detalu fasady, założenia funkcjonalne sprzyjające ożywieniu przylegających przestrzeni, jak rozwiązania strefy parteru i ciągów pieszych, architekturę zieleni i oświetlenia czy dobór mebli miejskich. Ważne jest, by pojawienie się budynku przyczyniało się do poprawy jakości życia w mieście, by jego istnienie wzbogacało życie społeczne i otaczającą przestrzeń publiczną. Architektura przyjazna człowiekowi tworzy wysokiej jakości przestrzenie – zarówno prywatne jak i publiczne – nadając miastu swoisty klimat i kształtując jego unikalną charakterystykę. W VI edycji KONKURSU O NAGRODĘ im. MACIEJA NOWICKIEGO chcielibyśmy wyróżnić budynki, które w innowacyjny sposób współtworzą charakter miasta i ulicy przy której powstały.

Regulamin konkursu > > >

Formularz Zgłoszeniowy > > >

 
 
Copyright by W-A.pl 2007, e-mail: admin@w-a.pl      W-A.pl      www.wydział-architektury.com