Architektura | Design | Budownictwo
Szukaj:
 
 

Konkurs WNĘTRZOZDJĘCIE ogłoszony

Informacja Prasowa

2011-10-26  Autor: Kaja Nosal   Źródło: SARP Katowice   Kategoria: Konkursy, nagrody

Park Handlowy Rawa w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice ogłosił konkurs WNĘTRZOZDJĘCIE.

Konkurs WNĘTRZOZDJĘCIE ogłoszony!

1. idea i cel konkursu

Celem konkursu jest promocja dobrych realizacji wnętrzarskich oraz ich autorów.
Zwycięskie prace wraz z pełnymi danymi kontaktowymi do projektantów zostaną zaprezentowane w formie mobilnej wystawy, która po raz pierwszy pojawi się w przestrzeni handlowej Rawa Park w Katowicach, odwiedzanej przez szerokie grono potencjalnych inwestorów. 

Jednocześnie poprzez prezentację ciekawych rozwiązań projektowych, organizator pragnie zachęcić opinię publiczną do korzystania z usług projektantów przy aranżacji wnętrz.

2. organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Park Handlowy Rawa w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice

3. temat konkursu


Tematem konkursu jest zrealizowane wnętrze według autorskiego projektu, przedstawione na pojedynczej fotografii.

4. warunki konkursu

     Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni projektowych oraz projektantów wnętrz i architektów.
     Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i osoby związane z  Organizatorem oraz osoby zaangażowane w organizację konkursu i członkowie ich najbliższej rodziny.
     Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą.
     Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do projektu nadsyłanego wnętrza, oraz że nie narusza w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich. Uczestnik oświadcza również, że w przypadku, gdy nie jest autorem nadsyłanej fotografii prezentującej wnętrze, nabył prawa autorskie do jej wykorzystania w niniejszym konkursie, oraz że nie narusza w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich

    Autorzy prac nagrodzonych zobowiązują się przenieść na Organizatora majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych zdjęć wnętrz i zgadzają się bez zastrzeżeń na wykorzystanie ich przez Organizatora w wystawach, prasie i materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej (a w szczególności na wystawie pokonkursowej 
oraz prezentacji w internecie).
     Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych i teleadresowych do publicznej wiadomości, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu, a w szczególności w związku z prezentacją na wystawie.

     Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe i kompletne wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na podstronie www.sarp.katowice.pl, wraz załączeniem zdjęcia prezentującego wnętrze oraz akceptacja Regulaminu Konkursu.
     Konkurs jest anonimowy. Zamieszczane prace wraz zdanymi osobowymi zostaną automatycznie zaszyfrowane i pozostaną tajne aż do momentu wyboru zwycięzców przez Sąd Konkursowy.
     Ogranicza się liczbę nadesłanych prac przez jednego autora lub zespół projektowy do pięciu sztuk. Każdą pracę autorstwa Uczestnika Konkursu należy przesyłać oddzielnie, przy użyciu formularza zgłoszeniowego.
     Nie dopuszcza się przesłania przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednego zdjęcia tego samego wnętrza. Prace takie nie będą podlegały ocenie Sądu Konkursowego

5. forma prezentacji

Prace konkursową należy załączyć do elektronicznego formularza zgłoszeniowego na podstronie www.sarp.katowice.pl.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny dla Uczestników Konkursu od dnia 25 października 2011.

Pracę konkursową stanowi plik w formacie PNG o dokładnych wymiarach 4200 x 3000 pikseli, w układzie poziomym. Prace nie spełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie Sądu Konkursowego.

6. nagrody

     Sąd Konkursowy wybierze spośród przesłanych prac spełniających wymogi prezentacji 20 (dwudziestu) zwycięzców konkursu. Zwycięskie prace wraz z pełnymi danymi projektantów zostaną zaprezentowane na wystawie dostępnej szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów.
     Spośród nagrodzonych 20 prac Sąd Konkursowy wybierze najlepsze wnętrze, którego autor otrzyma nagrodę główną w wysokości 1500 PLN.
     Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagrody głównej 

    Nagroda zostanie przekazana laureatowi przelewem na konto bankowe wskazane Organizatorowi w formie pisemnej. W przypadku nagrodzonego zespołu, autorzy wskażą pełnomocnika odpowiedzialnego za przyjęcie nagrody
     Od kwoty nagrody zostanie pobrany przez Organizatora 10% należny podatek dochodowy i przekazany na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

7. sąd konkursowy


2 przedstawicieli Parku Handlowego Rawa
2 przedstawicieli SARP Katowice

8. terminarz konkursu


10 października - ogłoszenie konkursu
6 listopada godz. 23.59 - termin nadsyłania prac konkursowych drogą elektroniczną
17 listopada - uroczyste rozstrzygniecie konkursu połączone z  wernisażem wystawy zwycięskich prac oraz wykładem znanego projektanta wnętrz.

9. kryteria oceny

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie przez Sąd Konkursowy pod kątem:

  • zgodności z tematem konkursu

  • atrakcyjności wnętrza

  • walorów architektonicznych, czyli funkcjonalności rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, oświetlenia, detali

10. sekretariat konkursu
Stowarzyszenie Architektów Polskich | Oddział Katowice

biuro@sarp.katowice.pl

Galeria Architektury SARP
ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
tel. +48 322539774 fax. +48 322539230
galeria@sarp.katowice.pl
www.sarp.katowice.pl

Wasze opinie


Dodaj komentarz:

Treść komentarza: Podpis:

captcha

Przepisz kod:


Jak wstawić obrazek lub link do komentarza?
Drogi Czytelniku W-A.pl - w komentarzach w W-A.pl możesz wstawić zarówno linki jak i obrazki z zewnętrznych serwerów.
Aby wstawić aktywny link wpisz przed nim znaki [www], a po nim [/www] np. [www]www.w-a.pl[/www]
Aby wstawić obrazek wpisz przed jego adresem znaki [img], a po nim [/img] np. [img]www.w-a.pl/obrazek.jpg[/img]
UWAGA: Szerokość "cytowanych" obrazków może wynosić maksymalnie 570 pikseli. Wszystkie większe formaty nie będą wyświetlane.
W razie pytań i problemów piszcie do nas portal(at)w-a.pl

Redakcja W-A.pl nie odpowiada za treść opinii wyrażanych przez internautów piszących na stronach W-A.pl

Konkursy, nagrody

Konkurs na przebudowę dzielnicy w Kanadzie

2021-01-13

Prezentujemy informacje o konkursie w Kanadzie. »

Zegar słoneczny stanie pod Wawelem...

2020-12-23

Kraków czeka na projekt unikatowego zegara słonecznego, który będzie działał również w… »

Konkurs KOŁO i Studio NOM (Nie Olewamy Miasta): Rozmowy o architekturze, obyczajach i największych sekretach przyrody

2020-07-30

Czego od przestrzeni miejskiej oczekuje jeden z najbardziej cenionych, polskich architektów? Co o słowie… »

 

 
 
Copyright by W-A.pl 2002 - 2024 W-A.pl Projekt i wykonanie .apeiro