Konkurs fotograficzny 'architektura i woda' - Patronat W-A.pl

Patronat W-A.pl

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ogłasza III edycję konkursu fotograficznego: ARCHITEKTURA W OBIEKTYWIE. Portal W-A.pl po raz kolejny przyjął Patronat Medialny nad edycją tego konkursu.

Tematem konkursu jest: ARCHITEKTURA I WODA

Prace będą oceniane przez jury złożone z zaproszonych gości oraz nauczycieli akademickich Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych KSW

Jury:
Barbara Stec
  architekt, krytyk architektury, pracownik dydaktyczny WAiSP KA
Małgorzata Tomczak - redaktor naczelna miesięcznika Architektura & Biznes
Wojciech Wilczyk  fotograf
Bartosz Haduch architekt, pracownik dydaktyczny WAiSP KA
Piotr Wróbel architekt, prodziekan WAiSP KA

Terminarz konkursu:
ogłoszenie konkursu  26 kwietnia 2010

Zgłaszanie prac  do 24 maja 2010

Ogłoszenie wyników połączone z prezentacją prac konkursowych - Restauracja Projekt Barka, 2 czerwca 2010 (środa), godzina 19.00, Bulwary Kurlandzkie (na wysokości Ulicy Gazowej), www.projektbarka.pl

W konkursie mogą wziąć udział studenci wydziałów architektury, architektury krajobrazu, malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury wnętrz wszystkich uczelni na terenie RP.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii pojedynczych lub w cyklach i zestawach.

Prace powinny być dostarczane w formie w cyfrowej, w rozmiarze umożliwiającym wydruk w dobrej jakości, w formacie jpg i wielkości do 2MB.

Prace należy przesyłać na adres: fotokonkurs.ksw@gmail.com

Do przesłanych prac w treści maila należy podać dane osobowe autorów umożliwiające identyfikację prac wraz z adresem kontaktowym (imię i nazwisko, nazwa uczelni, kontakt).

Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną ujawnione wszystkie prace wraz z podaniem ich autorów.

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, że zgłaszający jest studentem oraz że jest autorem zdjęć i zgadza się na ich prezentacje i publikacje związane z konkursem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac we wszystkich publikacjach związanych z konkursem.

Organizator oświadcza, że nadesłane na konkurs prace nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.
Laureaci otrzymają cenne nagrody i dyplomy uczestnictwa.

Patronat:
Dziekan WAiSP KA
Projekt Barka
Architektura & Biznes
Portal W-A.pl

Plakat na konkurs - Projekt graficzny: Michał Sapeta, po kliknięciu na plakat powiększenie

 
 
Copyright by W-A.pl 2007, e-mail: admin@w-a.pl      W-A.pl      www.wydział-architektury.com