Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS STUDENCKI
Konkurs na koncepcję programowo - przestrzenną
PARKU II RZECZYPOSPOLITEJ

Poniżej prezentujemy konkurs studencki wraz z możliwością ściągnięcia pliku z:
- regulaminem konkursu
- mapą kreskową
- mapą lotniczną (ortofotomapą)

 
autor: KK
|
11-03-05
|
źródło: SARP O. Kraków
Organizator:
Stowarzyszenie "Obywatelska Polska"
Współorganizator:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Forma konkursu:
Konkurs zostaje ogłoszony jako: studialny, jednoetapowy, studencki, ograniczony dla studentów Wydziału Architektury PK, kierunków: Architektury i Urbanistyki oraz Architektury Krajobrazu i studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.
Cel konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji ideowo-funkcjonalnej i kompozycyjnej zagospodarowania terenu parku o charakterze symbolicznym i edukacyjnym, nazwanego "Parkiem II Rzeczypospolitej", wpisanego w układ Parku Lotników Polskich w Krakowie.
Skład Sądu Konkursowego:
Barbara Bartkowicz, Monika Bogdanowska, Aleksander Böhm - przewodniczący, Andrzej Chwalba, Jerzy Grzymek - Prezes Zarządu TUP w Krakowie, Magdalena Jaśkiewicz, Marek Kozień - sędzia referent, Krystyna Łyczakowska - Prezes Zarządu SARP w Krakowie, Andrzej Madej, Agnieszka Mancewicz, Andrzej Wyżykowski - Główny Architekt Miasta, Zygmunt Ziobrowski.
Sekretarz konkursu: Małgorzata Niklińska
Przedstawiciele Organizatorów:
Ze strony Stowarzyszenia Obywatelska Polska - Andrzej Madej, ze strony Politechniki Krakowskiej - Krzysztof Wielgus, ze strony SARP - Krystyna Łyczakowska.
Harmonogram konkursu:
- zgłaszanie anonimowych pytań - od 14.03. do 20.03.br.; wykład wprowadzający - 16.03.br.; odpowiedzi na pytania - 23.03.br; termin złożenia prac - 4.05.br; ogłoszenie wyników - 9.05.br.
Nagrody:
I - 5.000,- zł; II - 3.000,- zł; III - 2.000,- zł

Regulamin konkursu można odbierać w biurze Oddziału SARP O/Kraków, pl. Szczepański 6 w poniedziałki, środy, piątki 9.00 - 14.00; wtorki, czwartki 13.00 - 18.00.

Ponadto zapraszamy do ściągnięcia pliku: park_ii_rzeczpospolitej.zip (ok. 1,9 mb) z:
- regulaminem konkursu
- mapą kreskową
- mapą lotniczną (ortofotomapą)

Tekst i ilustracje SARP Kraków