Strona główna Portalu >>> newsy >>> NAGRODA
Nagroda im. Z. Zawistowskiego za rok 2005
autor: SARP
|
22-03-05
|
źródło: www.sarp.org.pl

Jury w składzie:

Małgorzata Włodarczyk - Przewodnicząca
Włodzimierz Mucha - Sędzia Referent
Krzysztof Domaradzki TUP
Mirosław Siemionow SARP O/Białystok
Stefan Ciecholewski SARP O/Wybrzeże
Przemysław Gawor SARP O/Kraków
Danuta Walter SARP O/Łódź
Piotr Namysł SARP O/Poznań
Andrzej Popiel SARP O/Szczecin
Piotr Średniawa SARP O/Katowice
Anna Boryska SARP O/Wrocław
Dariusz Hyc SARP O/Warszawa


NAGRODA im. Zbyszka Zawistowskiego

Autor: arch. Katarzyna Lipińska
Temat: "Rozgłośnia radiowa ze studiem koncertowym w Gdańsku - Wyspa Spichrzów"
Promotorzy: dr inż. arch. Bazyli Domsta, dr hab. inż. Andrzej Kulowski

wykonanej na WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Nagrodę przyznano za:

 • Współczesną, śmiałą i konsekwentną próbę tworzenia nowej architektury nabrzeża Motławy, nadającej miejscu nową jakość i nowe znaczenie identyfikacyjne.
 • Trafnie dobrana funkcja w relacji do charakteru zabudowy, uwzględniający specjalne wymagania akustyczne obiektu.
 • Przeszklone pęknięcia, podkreślają rytm zabudowy i tworzą ciekawe, otwierające się na Motławę wnętrza.
 • Surowe, naturalne materiały czytelnie odnoszą się do miejsca, do stoczniowych konotacji miasta.
 • Projekt przemysłowy, czytelny i bardzo dobrze podany warsztatowo.

 

WYRÓŻNIENIE I-go STOPNIA

Autor: arch. Marta Pieczara
Temat: "Szkoła Muzyczna w Krakowie". Monument w mieście. Konfiguracja
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski

wykonanej na WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Wyróżnienie przyznano za:

 • Bardzo poprawną próbę stworzenia nowej dominanty przestrzennej w sylwecie zabytkowego miasta.
 • Wysoko oceniono także konsekwencję i fachowość w rozwiązaniu funkcjonalnym szkoły uwidocznioną w wyodrębnionych kubaturowo formach.

 

WYRÓŻNIENIE I-go STOPNIA

Autor: arch. Paula Kapuścińska
Temat: "Muzeum Przyrodnicze i Centrum Informacji Turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego"
Promotor: prof. dr Andrzej Kiciński

wykonanej na WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Wyróżnienie przyznano za:

 • Ogromną kulturę użycia skromnych i oszczędnych środków wyrazu, adekwatnych do zastanych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, oraz uzyskania w efekcie rozwiązania o dużym ładunku emocjonalnym.

WYRÓŻNIENIE II-go stopnia

Autor: arch. Mateusz Stolarski
Temat "Kościół w mieście - projekt kościoła rzymsko-katolickiego w Łodzi"
promotor: dr inż. arch. Marek Pabich

wykonanej w INSTYTUCIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Wyróżnienie przyznano za:

 • Ambitną próbę zaprojektowania świątyni w trudnej lokalizacji miejskiej.
  Na uwagę zasługuje użycie współczesnych, ascetycznych środków wyrazu dla kreacji przestrzeni sakralnej.

Nagroda pieniężna została ufundowana przez Pracownię Architektoniczną JEMS Architekci

Tekst: www.sarp.org.pl