Strona główna Portalu >>> newsy >>> MI
BUDMA 2005 - największe targi budowlane w Polsce

        W Poznaniu trwają, zorganizowane pod patronatem Ministra Infrastruktury, jedne z największych targów budowlanych w Europie - Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2005 (25-28 stycznia 2005). Inaugurując targi Minister Krzysztof Opawski wskazał na szansę, jaka otworzyła się przed polskimi firmami po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz na powiązanie sektora budownictwa z rozwojem całej gospodarki.

 
MI 27-01-2005
tj
|
30-01-05
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Minister zapoznał się z prezentacją projektu BudShow - budowy jednorodzinnego domu modelowego na żywo, która jest prowadzona w czasie trwania targów. Celem BudShow było doprowadzenie do spotkania uczestników rynku budowlanego i stworzenie im należytych warunków do prezentacji i obserwacji. Odbyło się to w formule atrakcyjnego pokazu, przeplatanego informacjami o nowoczesnych produktach i technologiach budowlanych, poradami technicznymi i konkursami dla gości targowych. Uczestnikami projektu są kluczowi producenci i dostawcy materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, pokryć dachowych, izolacji, stolarki otworowej, chemii budowlanej itp.
Minister Krzysztof Opawski otworzył też stoisko zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury "Mądry Polak przed budową - Dom przyjazny". Jest to wystawa w ramach prowadzonego przez Ministerstwo programu edukacyjno-informacyjnego, skierowanego do inwestorów nowych budynków oraz modernizacji istniejących, a także użytkowników budynków - dotycząca racjonalizacji użytkowania energii oraz poprawności technicznej wznoszenia i modernizacji budynków.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski , otwierając Dzień Inżyniera Budownictwa podkreślił rangę i znaczenie zawodu inżyniera budowlanego w procesie inwestycyjnym oraz oczekiwania stawiane temu środowisku wraz z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Jednym z referatów wygłoszonych podczas konferencji był referat Przewodniczącego Izby Inżynierów prof. Zbigniewa Grabowskiego dot. "Wzajemnego uznawania kwalifikacji w Unii Europejskiej". Podczas seminarium wręczone zostały także statuetki firmom nagrodzonym w Konkursie "Izolacja Roku", organizowanym przez miesięcznik "Izolacje", pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

Otwierając wernisaż wystawy "Polska Architektura Współczesna" Wiceminister A. Bratkowski nawiązał do roli architektów i urbanistów, jaką spełniają i powinni spełniać w rozwoju polskich miast. Wskazał na bezpośredni związek pomiędzy jakością architektury, ładem przestrzennym i potrzebami inwestorów. Podkreślił jednocześnie nowoczesność, funkcjonalność i światowy poziom wielu projektów naszych architektów.

Tradycyjnie już podczas Budmy odbyło się Forum Budowlane Polska-Ukraina, zorganizowane przez Komitet Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa. Do Poznania przybyła ponad 90-osobowa delegacja budowlanego biznesu ukraińskiego. Celem forum była wymiana informacji na tematy wzajemnego dostępu do rynków usług budowlano-montażowych, rynku wyrobów budowlanych, usług projektowych, geodezyjnych i kartograficznych, konserwacji zabytków, usług badawczych, certyfikacyjnych i doradczych. Stanowiło ono także doskonałą okazję do zaprezentowania możliwości inwestycyjnych we wszystkich obszarach specjalności budowlanych. W swoim wystąpieniu podczas otwarcia spotkania Wiceminister A. Bratkowski uznał, że tak liczna obecność na Forum przedstawicieli z Ukrainy świadczy o klimacie dobrej współpracy, jaki panuje w środowisku budowlanym obu krajów. Jesteśmy gotowi do pomocy legislacyjnej, związanej ze stanowieniem prawa w dziedzinie budownictwa, dostosowanego do wymogów UE - powiedział Wiceminister.
Podczas targów odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Andrzeja Bratkowskiego, Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego oraz Przewodniczącego Rady Wyrobów Budowlanych przy GUNB Ryszarda Kowalskiego. Konferencja poświęcona była realizacji ustawy o wyrobach budowlanych, która od 1 maja 2004 roku określa warunki wprowadzania ich do obrotu oraz zasadom kontroli rynku wyrobów budowlanych. Przedstawiając założenia ustawy Wiceprezes R. Dziewiński wskazał, iż podstawowym jej celem jest ochrona konsumentów i rzetelnych przedsiębiorców. Ponieważ w systemie kontroli rynku reprezentowane są różne interesy, występują trzy strony: organy państwowe, jednostki naukowo-techniczne i producenci. W tym też celu utworzono organ opiniująco-doradczy w problematyce wyrobów budowlanych - Radę Wyrobów Budowlanych.

Drugiego dnia targów Wiceminister A. Bratkowski uczestniczył w "Targowych Spotkaniach z Architekturą", odbywających się pod hasłem "Przemiany centrów europejskich miast". To doroczne spotkanie, organizowane przez Izbę Architektów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie było okazją do wspólnej dyskusji polskich i zagranicznych architektów z inwestorami i przedstawicielami samorządów terytorialnych na temat stanu i zasad kształtowania przestrzeni publicznej, możliwości wykorzystania nowoczesnych technik i technologii do tworzenia wysokiej jakości architektury oraz prognoz rozwoju budownictwa w różnych krajach Europy. Uczestnicy spotkania mogli się zapoznać z przeobrażeniami wybranych miast europejskich, w tym między innymi na przykładzie prezentacji niemieckiego architekta S. Scholza "Nowe centrum Berlina - przemiany miasta od zniszczeń po roku 1945 do odbudowy po upadku berlińskiego muru" oraz architekta V. Shulyara z Ukrainy "Przemiany architektonicznego centrum Lwowa w ciągu ostatnich 60 lat".

Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznej Budmy było seminarium Instytutu Techniki Budowlanej poświęcone "Współzależności krajowych i erupoejskich regulacji rynku wyrobów budowlanych". Rozpoczynając obrady Wiceminister A. Bratkowski nawiązał do rozpoczynających się obchodów 60-lecia istnienia Instytutu i podkreślił znaczenie, jakie ITB odegrało na przestrzeniu tych lat dla rozwoju budownictwa, a ostatnio w w dostosowaniu polskiego budownictwa do wymogów Unii Europejskiej. Podczas spotkania zostały omówione zasady prawidłowego oznakowania "B" i "CE" oraz warunki stosowania oznakowanych wyrobów w obiektach budowlanych. W trakcie seminarium Wiceminister A. Bratkowski wspólnie z Dyrektorem Instytutu Techniki Budowlanej Stanisławem Wierzbickim wręczył firmom przyznane przez ITB certyfikaty.

Tegoroczne targi "BUDMA 2005" zostały poprzedzone wspólnym posiedzeniem podkomisji stałej ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz stałej podkomisji ds. transportu sejmowej komisji infrastruktury. W obradach, którym przewodniczył Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński, uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski. Tematem posiedzenia było "Polskie budownictwo po wejściu do Unii Europejskiej".

tekst Ministerstwo Infrastruktury